Phát triển nhân lực

Tại PVInvest, tất cả CBNV đều có cơ hội phát huy khả năng, nâng cao năng lực của bản thân. Chúng tôi tập trung xây dựng nguồn nhân lực với chính sách đào tạo nhân tài, đãi ngộ và khen thưởng hấp dẫn.

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ

1. Trưởng phòng Pháp lý thương mại

Mức lương: cạnh tranh

Địa điểm làm việc: 6A Sư Thiện Chiếu, P.7, Q.3, Tp.HCM

Khối: Pháp lý

 

Mô Tả Công Việc

Phụ trách tất cả các nội dung pháp lý liên quan đến hoạt động của Khối Thương mại (bán/cho thuê/quản lý vận hành sản phẩm bất động sản:

 • Xây dựng bộ hợp đồng đặt cọc/mua bán/cho thuê và các biểu mẫu liên quan/phát sinh phục vụ công tác bán hàng/chăm sóc khách hàng.
 • Hướng dẫn, đào tạo việc áp dụng hoặc giải đáp các vấn đề pháp lý của Hợp đồng, biểu mẫu của Phòng dịch vụ khách hàng.
 • Tư vấn/kiểm soát nội dung văn bản phản hồi khách hàng/đối tác kinh doanh.
 • Xử lý khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng/đối tác kinh doanh.
 • Theo dõi, kiểm soát việc sử dụng biểu mẫu, hợp đồng và xử lý các yêu cầu phát sinh liên quan đến biểu mẫu/hợp đồng.
 • Phụ trách rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh trong hoạt động của Khối Thương mại ( đăng ký khuyến mại, sự kiện, Hợp đồng mẫu...)
 • Đại diện Công ty (theo phân công) để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh.


Yêu Cầu Công Việc

 • Nam
 • Tốt nghiệp Đại học: chuyên ngành Luật, bất động sản
 • Có chứng chỉ nghề Luật sư
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý kinh doanh tại các Công ty bất động sản (là chủ đầu tư dự án chung cư từ 500 căn hộ trở lên).
 • Tối thiểu 03 năm  ở vai trò quản lý từ trưởng phòng trở lên.
 • Ngoại hình khá, chịu áp lực cao, có thể tăng ca theo yêu cầu công việc.


2. Thư ký Khối Pháp lý

Mức lương: cạnh tranh

Địa điểm làm việc: 6A Sư Thiện Chiếu, P.7, Q.3, Tp.HCM

Khối: Pháp lý

 

Mô Tả Công Việc

 • Trợ giúp Lãnh đạo Khối soạn thảo, phát hành và lưu trữ các tài liệu văn bản phục vụ hoạt động của Khối.
 • Giao nhận, phân loại, quản lý, cập nhật và lưu trữ toàn bộ các thư từ, tài liệu, hồ sơ (bao gồm bản cứng và bản mềm) của Khối theo quy định của Công ty.
 • Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định pháp luật, quy định Công ty trước khi trình Lãnh đạo Khối ký duyệt.
 • Hỗ trợ Lãnh đạo Khối theo dõi/nhắc nhở nhân sự thuộc Khối trong việc triển khai các đầu mục công việc được phân công, chỉ đạo thực hiện.
 • Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công việc của Khối định kỳ hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối.
 • Tiếp nhận thông tin, yêu cầu gửi đến Khối, kiểm tra phạm vi yêu cầu, thực hiện phản hồi, phân phối theo chỉ đạo của Lãnh đạo Khối và theo quy định Công ty.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối.
 • Tổ chức, sắp xếp, nhắc nhở lịch họp, chuẩn bị tài liệu, tham dự và ghi chép biên bản theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối.
 • Trợ giúp Lãnh đạo Khối thực hiện các công việc hành chính và công tác đối nội, đối ngoại.

Yêu Cầu Công Việc

 • Giới tính: Nữ
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, bất động sản
 • Tối thiểu 01 kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản
 • Ngoại hình khá

 

3. Chuyên viên Xây dựng hệ thống

 Mức lương: cạnh tranh

Địa điểm làm việc: 6A Sư Thiện Chiếu, P.7, Q.3, Tp.HCM

Khối: Pháp lý

 

Mô Tả Công Việc

 • Soạn thảo, rà soát các tài liệu hệ thống theo kế hoạch hoặc theo đề xuất của các Khối trước khi ban hành.
 • Theo dõi, đôn đốc quá trình soạn thảo/ phối hợp soạn thảo tài liệu hệ thống của các Khối.
 • Xây dựng cơ cấu, hệ thống mô tả công việc cho các Khối, các chức danh trong Công ty.
 • Cập nhật, điều chỉnh các tài liệu đã ban hành nhằm đảm bảo hệ thống tài liệu luôn phù hợp áp dụng.
 • Tham gia, hỗ trợ công tác đào tạo các tài liệu hệ thống đã ban hành theo phân công của quản lý trực tiếp.
 • Phối hợp các Đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, cập nhật các tài liệu hệ thống đảm bảo phù hợp áp dụng.
 • Theo dõi việc áp dụng cũng như sự thay đổi của quy định pháp luật, cơ cấu công ty làm ảnh hưởng đến quy trình, quy định để đè xuất sửa đổi phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

 • Nữ
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, hành chính, quản trị, bất động sản
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng/quản trị hệ thống, xây dựng quy chế, kiểm soát tuân thủ.

 

 

Cách ứng tuyển (chọn 1 trong 2 hình thức):

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại CÔNG TY CP ĐT và KD BĐS PHƯƠNG VIỆT

  Địa chỉ: 6A Sư Thiện Chiếu, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

 • Qua mail: tuyet.vo@pvinvest.vn