Phát triển nhân lực

Tại PVInvest, tất cả CBNV đều có cơ hội phát huy khả năng, nâng cao năng lực của bản thân. Chúng tôi tập trung xây dựng nguồn nhân lực với chính sách đào tạo nhân tài, đãi ngộ và khen thưởng hấp dẫn.

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

 1. Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án bất động sản (Đầu tư xây dựng chung cư/ nhà ở thương mại)
 2. Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các Sở, Ban Ngành có thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ thủ tục pháp lý dự án
 3. Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cho các giai đoạn, thủ tục pháp lý dự án để nộp tại cơ quan nhà nước
 4. Theo dõi, đôn đốc tình hình thụ lý, giải quyết hồ sơ tại các Sở, Ban, Ngành của các chuyên viên,
 5. Phối hợp với các Khối/Phòng/Ban liên quan để theo dõi, tổng hợp quá trình triển khai pháp lý dự án,
 6. Tham mưu các vấn đề pháp lý cần giải quyết cho dự án trong từng giai đoạn,
 7. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Giới tính: Nam
 2. Ngoại hình khá là một lợi thế
 3. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật
 4. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Pháp lý dự án,
 5. Khả năng giao tiếp, ngoại giao tốt,
 6. Khả năng nắm bắt và triển khai công việc nhanh, hiệu quả.
 7. Khả năng làm việc nhóm tốt.
 8. Chịu áp lực cao, có thể tăng ca theo yêu cầu công việc.

 

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC – THƯ KÝ KHỐI PHÁP LÝ DỰ ÁN

 1. Trợ giúp Lãnh đạo Khối soạn thảo, phát hành và lưu trữ các tài liệu văn bản phục vụ hoạt động của Khối (gồm thực hiện thủ tục pháp lý dự án và hợp đồng xây dựng)
 2. Giao nhận, phân loại, quản lý, cập nhật và lưu trữ toàn bộ các thư từ, tài liệu, hồ sơ (bao gồm bản cứng và bản mềm) của Khối theo quy định của Công ty,
 3. Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định pháp luật, quy định Công ty trước khi trình Giám đốc Khối ký duyệt,
 4. Theo dõi/nhắc nhở nhân sự thuộc Khối trong việc triển khai các đầu mục pháp lý dự án và hợp đồng xây dựng được phân công,
 5. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công việc pháp lý dự án và hợp đồng xây dựng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Khối,
 6. Tiếp nhận thông tin, yêu cầu gửi đến Khối. Kiểm tra phạm vi yêu cầu, thực hiện phản hồi, phân phối theo chỉ đạo của Lãnh đạo Khối và theo quy định Công ty,
 7. Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối,
 8. Tổ chức, sắp xếp, nhắc nhở lịch họp, chuẩn bị tài liệu, tham dự và ghi chép biên bản theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối,
 9. Trợ giúp Lãnh đạo Khối thực hiện các công việc hành chính và công tác đối nội, đối ngoại liên quan đến việc thực hiện thủ tục pháp lý dự án và hợp đồng xây dựng.
 10. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo/Cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 1. Giới tính: Nữ
 2. Độ tuổi: 25-28
 3. Ngoại hình khá
 4. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật
 5. Tối thiểu 01 kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản
 6. Chịu áp lực cao, có thể tăng ca theo yêu cầu công việc.


MÔ TẢ CÔNG VIỆC – TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁP LÝ THƯƠNG MẠI

 1. Phụ trách tất cả các nội dung pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty gồm: Bán/cho thuê/quản lý vận hành sản phẩm bất động sản (là căn hộ, lô thương mại dịch vụ, nhà ở):
 2. Xây dựng bộ hợp đồng và các biểu mẫu phục vụ việc đặt cọc/mua bán/cho thuê sản phẩm bất động sản
 3. Xây dựng các hợp đồng, biểu mẫu phục vụ việc hợp tác, liên kết với sàn giao dịch, công tác quản lý vận hành tòa nhà, truyền thông quảng cáo cho sản phẩm/dự án
 4. Xây dựng các biểu mẫu liên quan/phát sinh phục vụ công tác bán hàng/chăm sóc khách hang. Hướng dẫn, đào tạo việc áp dụng các hợp đồng, biểu mẫu
 5. Xử lý khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng/đối tác kinh doanh đồng thời tư vấn/kiểm soát nội dung văn bản phản hồi khách hang/đối tác kinh doanh.
 6. Theo dõi, kiểm soát việc sử dụng biểu mẫu, hợp đồng. Xử lý các yêu cầu phát sinh liên quan
 7. Phụ trách rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty (đăng ký khuyến mại, sự kiện, Hợp đồng mẫu...)
 8. Đại diện Công ty (theo phân công của Lãnh đạo) để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh
 9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo/Cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 1. Nam
 2. Tuổi: 28-35
 3. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật
 4. Có chứng chỉ hành nghề Luật sư.
 5. Tối thiểu 01 năm ở vai trò quản lý từ trưởng bộ phận trở lên.
 6. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý kinh doanh tại các Công ty bất động sản (là chủ đầu tư dự án chung cư từ 500 căn hộ trở lên).
 7. Ngoại hình khá
 8. Chịu áp lực cao, có thể tăng ca theo yêu cầu công việc.


MÔ TẢ CÔNG VIỆC – TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ THƯƠNG MẠI

 1. Phụ trách tất cả các nội dung pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty gồm bán/cho thuê/quản lý vận hành sản phẩm bất động sản (là căn hộ, lô thương mại dịch vụ, nhà ở):
 2. Xây dựng bộ hợp đồng và các biểu mẫu phục vụ việc đặt cọc/mua bán/cho thuê sản phẩm bất động sản
 3. Xây dựng các hợp đồng, biểu mẫu phục vụ việc hợp tác, liên kết với sàn giao dịch, công tác quản lý vận hành tòa nhà, truyền thông quảng cáo cho sản phẩm/dự án
 4. Xây dựng các biểu mẫu liên quan/phát sinh phục vụ công tác bán hàng/chăm sóc khách hàng
 5. Hướng dẫn, đào tạo việc áp dụng các hợp đồng, biểu mẫu. Giải đáp các vấn đề pháp lý của Hợp đồng, biểu mẫu cho các phòng ban liên quan
 6. Tư vấn/kiểm soát nội dung văn bản phản hồi khách hàng/đối tác kinh doanh
 7. Xử lý khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng/đối tác kinh doanh
 8. Theo dõi, kiểm soát việc sử dụng biểu mẫu, hợp đồng và xử lý các yêu cầu phát sinh liên quan đến biểu mẫu/hợp đồng
 9. Phụ trách rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty (đăng ký khuyến mại, sự kiện, Hợp đồng mẫu...)
 10. Đại diện Công ty (theo phân công của Lãnh đạo) để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh
 11. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo/Cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Nam
 2. Tuổi: từ 30-41
 3. Ngoại hình khá là một lợi thế
 4. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật
 5. Có chứng chỉ hành nghề Luật sư
 6. Tối thiểu 03 năm ở vai trò quản lý từ trưởng phòng trở lên.
 7. Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý kinh doanh tại các Công ty bất động sản (là chủ đầu tư dự án chung cư từ 500 căn hộ trở lên).
 8. Chịu áp lực cao, có thể tăng ca theo yêu cầu công việc.


PHÚC LỢI

 1. Chế độ bảo hiểm
 2. Đồng phục
 3. Du lịch/ Teambuilding
 4. Chăm sóc sức khỏe
 5. Chế độ thưởng
 6. Phụ cấp
 7. Tăng lương